Ngành Công nghiệp

Thực trạng và giải pháp cho ngành cơ khí chế tạo
Thực trạng và giải pháp cho ngành cơ khí chế tạo

Ngành cơ khí chế tạo là một lĩnh vực trong ngành cơ khí, tập trung vào việc thiết kế, phát triển, sản xuất và vận hành các thiết bị, máy móc, công cụ và các sản phẩm khác dựa trên nguyên tắc của cơ học và kỹ thuật. Ngành này liên quan đến việc áp dụng các kiến thức về vật liệu, cơ học, điện tử, điện, điều khiển và kỹ thuật máy tính để tạo ra các sản phẩm có tính năng và hiệu suất mong muốn.

0965 769 299
zalo