Về chúng tôi

Giới thiệu

Lời ngỏ!

Những thách thức liên tục từ các yếu tố xung đột địa chính trị toàn cầu, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và sự sụt giảm đáng kể về tăng trưởng năng suất đang đặt áp lực lên toàn bộ nền kinh tế. Doanh nghiệp đang bước vào thời kỳ tái khôi phục sản xuất kinh doanh mạnh mẽ với yếu tố cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt. Việt Nam cần những động lực mới để trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, nâng cao Năng suất, Chất lượngĐổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng cơ bản và động lực trong việc nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng tăng trưởng.

Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh chóng cả về phương diện kinh tế và công nghệ trong những năm gần đây. Vai trò của người lãnh đạo cùng với sự hỗ trợ tích cực từ những tổ chức chuyên môn sẽ là chìa khóa để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội và tháo gỡ các nút thắt để không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong hơn 15 năm làm nghề tiếp xúc với những mô hình sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực, đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam cải tiến phát triển, đội ngũ sáng lập thương hiệu OMPQI khát vọng “Đi đến muôn nơi phụng sự cuộc đời” để giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Xác định bộ giá trị cốt lõi dựa trên “Năng lượng - Phụng sự - Niềm tin - Kết nối - Thịnh vượng’’ cùng slogan “Năng lượng sáng tạo”, Công ty cổ phần OMPQI xác định sứ mệnh “Đóng góp sự nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo vì lợi ích quốc gia, lan tỏa toàn cầu”.

OMPQI là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nâng cao năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, OMPQI đã xây dựng được danh tiếng về sự đổi mới, hiệu quả và chất lượng trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Bộ giá trị

OMPQI xác định bộ giá trị làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động vận hành và kinh doanh:

1. Sứ mệnh: Đóng góp sự nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo vì lợi ích quốc gia, tỏa lan toàn cầu

2. Slogan: Năng lượng sáng tạo

3. Giá trị cốt lõi: Năng lượng - Phụng sự - Niềm tin - Kết nối - Thịnh vượng

4. Con người: Đi đến muôn nơi phụng sự cuộc đời

 

 

0965 769 299
zalo