Dịch Vụ

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận xác nhận rằng tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, được pháp luật và quốc tế công nhận, từ đó tăng sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác, mở rộng cơ hội kinh doanh trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015

Chứng nhận xác nhận rằng tổ chức tuân thủ và triển khai một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, là cam kết của tổ chức trong việc bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định và luật pháp môi trường trong nước và quốc tế.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, được pháp luật và quốc tế công nhận là có môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Chứng nhận nâng cao hình ảnh của tổ chức giúp tạo dựng niềm tin từ khách hàng và tăng tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001:2022

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO 27001:2022

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 27001:2022 được pháp luật và quốc tế công nhận là có hệ thống quản lý bảo mật an toàn thông tin, từ đó nâng cao niềm tin cho khách hàng, tăng tính cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm  ISO 22000:2018

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2018

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, được pháp luật và quốc tế công nhận là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Đây là chứng nhận dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh và chế biến thực phẩm, rất thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng nhận HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Chứng nhận HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn HACCP, được pháp luật và quốc tế công nhận là đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn ngừa sự nhiễm bệnh thực phẩm. Đây là chứng nhận dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh và chế biến thực phẩm, rất thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Chứng nhận Hệ thống Quản lý trang thiết bị y tế ISO 13485:2016

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 được pháp luật và quốc tế công nhận là có hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế, từ đó nâng cao niềm tin cho khách hàng, tăng tính cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Chứng nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt

Chứng nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt

Chứng nhận xác nhận tổ chức tuân thủ và triển khai các yêu cầu theo tiêu chuẩn GMP, được pháp luật và quốc tế công nhận là đảm bảo an toàn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm, dược phẩm và nhiều loại sản phẩm tiêu dùng khác.

Cấp Chứng Nhận Thực Hành 5S - Nâng cao hiệu quả Sản xuất và Uy tín cho Tổ chức/Doanh nghiệp của bạn

Cấp Chứng Nhận Thực Hành 5S - Nâng cao hiệu quả Sản xuất và Uy tín cho Tổ chức/Doanh nghiệp của bạn

Chứng nhận 5S là một tiêu chuẩn quan trọng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và tiến bộ hơn của một doanh nghiệp.

0965 769 299
zalo