Chính sách quy định chung

Admin

15:51 21/09/2023

Giới thiệu

OMPQI rất tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, đối tác kinh doanh và nhân viên của mình, đồng thời ghi nhận yêu cầu bảo vệ thích hợp và quản lý hợp lý thông tin cá nhân được cung cấp. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các trang web, dịch vụ và ứng dụng của OMPQI đề cập đến chính sách quyền riêng tư này.

1. Phạm vi

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các hoạt động, bộ phận và công ty con của OMPQI khi thông tin cá nhân từ người dùng/khách truy cập được nhận ở bất kỳ định dạng nào, bao gồm truyền điện tử, giấy hoặc truyền miệng. Chính sách này cũng áp dụng cho các đơn vị xử lý và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng/khách truy cập thay mặt cho OMPQI.

Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả cách OMPQI thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi: www.ompqi.com. Điều này cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách này, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ompqi.com

1.1 Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sau từ bạn:

 • Thông tin liên hệ như, Tên, địa chỉ E-mail, Địa chỉ gửi thư, Số điện thoại
 • Thông tin thanh toán như số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán.
 • Các định danh duy nhất như Tên người dùng, Số tài khoản, Mật khẩu
 • Tùy chọn Thông tin như tùy chọn tiếp thị, đăng ký email.
 • Thông tin về doanh nghiệp của bạn như Tên công ty, Quy mô công ty, Loại hình kinh doanh.
 • Giống như hầu hết các trang Web, chúng tôi tự động thu thập thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và hệ điều hành.

1.2 Chúng tôi sử dụng thông tin này để

 • Gửi cho bạn xác nhận mọi thông tin
 • Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp bạn để xác định yêu cầu dịch vụ phù hợp.
 • Gửi thông tin cập nhật dịch vụ
 • Trả lời các yêu cầu hoặc thắc mắc về dịch vụ khách hàng.
 • Gửi cho bạn bản tin
 • Gửi cho bạn và ghi lại thông tin tiếp thị
 • Trả lời các câu hỏi và mối quan tâm của bạn
 • Cải thiện trang web và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích
 • Hiển thị nội dung dựa trên sở thích của bạn
 • Lựa chọn/Từ chối

Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong những email này hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ompqi.com


2. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh như xử lý thanh toán hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng. Các công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

Theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự.

Khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ,

Nếu OMPQI tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của mình, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của mình,

Cho bất kỳ bên thứ ba nào khác với sự đồng ý trước của bạn để làm như vậy.

2.1 Chia sẻ với bên thứ ba đáng tin cậy

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong tập đoàn của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của họ vào Dịch vụ của chúng tôi và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết để họ thực hiện dịch vụ trên của chúng tôi. thay mặt.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu hoặc khi cần thiết. Các bên thứ ba này (và bất kỳ nhà thầu phụ nào) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện xử lý dữ liệu nghiêm ngặt và bị cấm sử dụng, chia sẻ hoặc lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được ký hợp đồng cụ thể (hoặc không có sự đồng ý của bạn).


3. Liên hệ với bạn

Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã đăng ký hoặc mua từ chúng tôi, chẳng hạn như cần thiết để gửi thông tin liên lạc liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị nếu bạn đồng ý với chúng tôi hoặc khi được phép dựa trên lợi ích hợp pháp. Bạn không cần phải đưa ra sự đồng ý như một điều kiện để mua dịch vụ của chúng tôi. Những liên hệ này có thể bao gồm:

 • E-mail
 • Bản tin
 • Tin nhắn văn bản (SMS)
 • Các cuộc gọi điện thoại
 • Điện thoại hoặc tin nhắn tự động

4. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia không phải là quốc gia nơi đặt máy chủ của chúng tôi, việc liên lạc của bạn với chúng tôi có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới Quốc tế. Ngoài ra, khi bạn gọi cho chúng tôi hoặc bắt đầu trò chuyện, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ từ một trong những địa điểm toàn cầu của chúng tôi bên ngoài quốc gia xuất xứ của bạn. Trong những trường hợp này, dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý theo chính sách Quyền riêng tư này.


5. Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn và thông tin hồ sơ của bạn và hỗ trợ bạn tốt hơn. Cookie cũng được sử dụng để thu thập thông tin thống kê về lượng sử dụng và khối lượng chung không bao gồm thông tin cá nhân.


6. Web Beacons

Các trang web của chúng tôi chứa các hình ảnh điện tử được gọi là Web Beacons (đôi khi được gọi là ảnh gif đơn pixel) và được sử dụng cùng với cookie để biên soạn số liệu thống kê tổng hợp nhằm phân tích cách trang web của chúng tôi được sử dụng và có thể được sử dụng trong một số email của chúng tôi để cho chúng tôi biết email nào và các liên kết đã được mở bởi người nhận.

Điều này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và truyền thông với khách hàng.

Chúng tôi sử dụng bên thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn và những người khác sử dụng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sẽ biết có bao nhiêu người dùng truy cập vào một trang cụ thể và họ đã nhấp vào liên kết nào. Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp này để hiểu và tối ưu hóa cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi.


7. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi bao gồm các liên kết đến các Trang web khác có các biện pháp bảo mật có thể khác với các biện pháp của OMPQI. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến bất kỳ trang web nào trong số đó, thông tin của bạn sẽ bị chi phối bởi các điều khoản về quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ Trang web nào bạn truy cập.


8. Bảo mật

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận trên toàn cầu để bảo vệ thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và khi chúng tôi nhận được thông tin đó. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ompqi.com.

Chúng tôi không bao giờ chuyển dữ liệu của người dùng. Chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật hiện hành. Hơn nữa, dữ liệu được lưu trữ ở dạng mã hóa. Việc sử dụng dữ liệu của người dùng để quảng cáo sẽ không được phép dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cũng cấm nhân viên truy cập dữ liệu của người dùng ngoại trừ việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tổng hợp dữ liệu để cung cấp cho người dùng và vì mục đích bảo mật. Chúng tôi tuân thủ các quy tắc của GDPR và các luật hiện hành khác.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn vẫn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn, trừ khi bạn có chỉ định khác.

Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ompqi.com. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.


9. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và thực thi pháp luật

Chúng tôi hợp tác với các quan chức năng, chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật cũng như các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho các quan chức năng, chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng cần thiết hoặc phù hợp để phản hồi các khiếu nại và quy trình pháp lý (chẳng hạn như yêu cầu trát hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền của chúng tôi hoặc tài sản và quyền của bên thứ ba, để bảo vệ sự an toàn của công chúng hoặc bất kỳ người nào, hoặc để ngăn chặn hoặc ngừng hoạt động mà chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức

Trong phạm vi pháp luật cho phép làm như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bạn trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần của quy trình pháp lý.


10. Phân tích trang web

Chúng tôi sử dụng nhiều công cụ phân tích trang web do các đối tác dịch vụ cung cấp như Google Analytics, hotjar, Facebook Audiences, Facebook Connect, G2Crowd, Newrelic, Hubspot, Zoominfo và PureChat để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm cả những trang bạn sử dụng. truy cập, trang web nào bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web của chúng tôi, thời gian bạn dành cho mỗi trang, hệ điều hành và trình duyệt web bạn sử dụng cũng như thông tin mạng và IP cũng như có khả năng trò chuyện trực tiếp với khách truy cập của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp bởi các công cụ này để cải thiện Dịch vụ của mình. Những công cụ này đặt cookie liên tục trong trình duyệt của bạn để xác định bạn là người dùng duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web của chúng tôi. Mỗi cookie không thể được sử dụng bởi bất kỳ ai ngoài nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: Google cho Google Analytics). Thông tin được thu thập từ cookie có thể được truyền đến và lưu trữ bởi các đối tác dịch vụ này trên các máy chủ ở quốc gia khác ngoài quốc gia nơi bạn cư trú.

Mặc dù thông tin được thu thập không bao gồm dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, thông tin thanh toán, v.v., thông tin được thu thập sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng và chia sẻ theo chính sách bảo mật cá nhân của họ. Bạn có thể kiểm soát các công nghệ chúng tôi sử dụng bằng cách quản lý cài đặt của bạn thông qua Chính sách cookie của chúng tôi hoặc 'biểu ngữ cookie' có thể được hiển thị (tùy thuộc vào URL của trang web đã truy cập) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu hoặc bằng cách sử dụng cài đặt trong trình duyệt của bạn hoặc các công cụ của bên thứ ba, chẳng hạn như ngắt kết nối, Ghostery và các công cụ khác.


11. Thông tin chính sách bổ sung

Trang web của chúng tôi cung cấp các blog hoặc diễn đàn cộng đồng có thể truy cập công khai. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các lĩnh vực này đều có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng.


12. Chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Để xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của bạn nhằm đảm bảo thông tin đó chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ompqi.com.


13. Hạn chế về độ tuổi

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những người trên 18 tuổi mua. Dịch vụ của chúng tôi không nhằm mục đích, nhằm mục đích sử dụng hoặc thiết kế để lôi kéo các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết hoặc có lý do để tin bất kỳ ai dưới 18 tuổi 18 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@ompqi.com.


14. Thông báo về những thay đổi trong Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với hoạt động thông tin của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên Trang web này trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.


15. Nguyên tắc bảo mật

OMPQI cam kết tuân thủ Thông tin cá nhân được nêu trong chính sách này theo các nguyên tắc sau:

(1) THÔNG BÁO: Khi OMPQI thu thập Thông tin cá nhân trực tiếp từ các cá nhân, nó sẽ thông báo cho họ về mục đích thu thập, lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân về họ cũng như các lựa chọn và phương tiện, nếu có, OMPQI cung cấp cho các cá nhân để hạn chế việc sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của họ. Thông báo sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ thấy khi các cá nhân lần đầu tiên được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân cho Profit.co hoặc ngay khi có thể thực hiện được sau đó và trong mọi trường hợp trước khi OMPQI sử dụng thông tin cho mục đích khác với mục đích của nó. ban đầu đã được thu thập.

(2) LỰA CHỌN: OMPQI sẽ cung cấp cho các cá nhân cơ hội lựa chọn (chọn không tham gia) xem thông tin Cá nhân của họ có được sử dụng cho mục đích khác với mục đích mà thông tin đó được thu thập ban đầu hay được cá nhân ủy quyền sau đó hay không. OMPQI sẽ cung cấp cho các cá nhân cơ chế hợp lý để thực hiện các lựa chọn của họ nếu có trường hợp cần thiết phát sinh.

(3) GIỚI HẠN TÍNH TOÀN VỀ DỮ LIỆU VÀ MỤC ĐÍCH: OMPQI sẽ chỉ sử dụng Thông tin cá nhân theo những cách tương thích với mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc sau đó được cá nhân ủy quyền. OMPQI sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân phù hợp với mục đích sử dụng, chính xác, đầy đủ và cập nhật.

(4) TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA: Theo yêu cầu, OMPQI sẽ cấp cho các cá nhân quyền truy cập hợp lý vào Thông tin cá nhân mà OMPQI lưu giữ về họ. Ngoài ra, OMPQI sẽ thực hiện các bước hợp lý để cho phép các cá nhân sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin được chứng minh là không chính xác hoặc không đầy đủ. Bất kỳ nhân viên nào muốn xem lại hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của mình đều có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với Đại diện Nhân sự tại địa phương của họ.

(5) BẢO MẬT: OMPQI sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân mà mình sở hữu khỏi bị mất, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. OMPQI bảo vệ dữ liệu theo nhiều cách. Bảo mật vật lý được thiết kế để ngăn chặn truy cập trái phép vào thiết bị cơ sở dữ liệu và bản cứng của thông tin Cá nhân nhạy cảm. Các biện pháp bảo mật điện tử liên tục giám sát việc truy cập vào máy chủ của chúng tôi và cung cấp sự bảo vệ khỏi bị hack hoặc truy cập trái phép khác từ các địa điểm từ xa. Sự bảo vệ này bao gồm việc sử dụng tường lửa, công nghệ mã hóa và truy cập hạn chế. Profit.co giới hạn quyền truy cập vào thông tin và dữ liệu Cá nhân đối với những người trong tổ chức của OMPQI, có mục đích kinh doanh cụ thể để duy trì và xử lý thông tin và dữ liệu Cá nhân đó. Những cá nhân đã được cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tính bảo mật, bí mật và tính toàn vẹn của thông tin đó và đã được đào tạo và hướng dẫn về cách thực hiện.

(6) TRÁCH NHIỆM CHUYỂN TIẾP TRƯỚC: OMPQI đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu Dữ liệu cá nhân được thu thập và có thể chuyển tiếp dữ liệu để xử lý sang các quốc gia khác, những quốc gia có thể không có mức độ đầy đủ về Bảo vệ dữ liệu.

a. Để chuyển thông tin cá nhân, OMPQI tuân thủ Nguyên tắc thông báo và lựa chọn của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. OMPQI tuyên bố rằng dữ liệu đó chỉ được xử lý cho các mục đích giới hạn và được chỉ định phù hợp với sự đồng ý của cá nhân.
b. Để chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Việt Nam, OMPQI :

(i) Xác nhận rằng việc truyền dữ liệu đó chỉ nhằm mục đích giới hạn và được chỉ định cụ thể;

(ii) có nghĩa vụ cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư ít nhất tương đương với yêu cầu của Nguyên tắc;

(iii) sẽ thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để đảm bảo xử lý hiệu quả thông tin cá nhân được chuyển giao theo cách phù hợp với nghĩa vụ của mình theo Nguyên tắc;

(iv) yêu cầu xác định rằng họ không còn có thể đáp ứng nghĩa vụ cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như các Nguyên tắc yêu cầu;

(v) sau khi được thông báo, sẽ thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để ngăn chặn và khắc phục việc xử lý trái phép; Và

(vi) sẽ cung cấp bản tóm tắt hoặc bản sao đại diện về các điều khoản bảo mật có liên quan cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

(7) THỰC HIỆN và TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Tuân thủ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, OMPQI cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Chủ thể dữ liệu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này trước tiên nên liên hệ với OMPQI tại: info@ompqi.com

OMPQI đồng ý xem xét định kỳ và xác minh việc tuân thủ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và khắc phục mọi vấn đề phát sinh do không tuân thủ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Chúng tôi cam kết điều tra và cố gắng khắc phục mọi khiếu nại hợp lệ.

A. Quyền truy đòi của nhân viên: Nhân viên có thể gửi khiếu nại liên quan đến việc OMPQI xử lý Dữ liệu cá nhân của họ. OMPQI sẽ thực hiện các bước để khắc phục các vấn đề phát sinh do bị cáo buộc không tuân thủ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Nhân viên có thể liên hệ với OMPQI về các khiếu nại liên quan đến hoạt động Dữ liệu Cá nhân của OMPQI.

Nếu khiếu nại của Nhân viên không thể được giải quyết thông qua các quy trình nội bộ của OMPQI, thì OMPQI sẽ hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền và căn cứ theo Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để giải quyết các khiếu nại có liên quan của Nhân viên.

B. Quyền truy đòi của người tiêu dùng: Quyền truy đòi của người tiêu dùng: Người tiêu dùng có thể nộp đơn khiếu nại liên quan đến việc OMPQI xử lý Dữ liệu cá nhân của họ. OMPQI sẽ thực hiện các bước để khắc phục các vấn đề phát sinh do bị cáo buộc không tuân thủ các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Người tiêu dùng có thể liên hệ với OMPQI về các khiếu nại liên quan đến hoạt động Dữ liệu Cá nhân của Người tiêu dùng của OMPQI.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia không phải là quốc gia nơi đặt máy chủ của chúng tôi, việc liên lạc của bạn với chúng tôi có thể dẫn đến việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn qua biên giới quốc tế. Ngoài ra, khi bạn gọi cho chúng tôi hoặc bắt đầu trò chuyện, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ từ một trong những địa điểm toàn cầu của chúng tôi bên ngoài quốc gia xuất xứ của bạn. Trong những trường hợp này, dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư này. OMPQI sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc ngừng việc sử dụng hoặc tiết lộ. OMPQI chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong tập đoàn của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ của họ vào Dịch vụ của chúng tôi và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết để họ thực hiện dịch vụ trên Thay mặt chúng tôi. OMPQI sẽ xác nhận rằng bất kỳ bên thứ ba nào được họ tiết lộ Thông tin cá nhân sẽ bảo vệ quyền riêng tư của thông tin Cá nhân đó một cách thích hợp.

Ví dụ về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư phù hợp bao gồm: hợp đồng bắt buộc bên thứ ba cung cấp ít nhất cùng mức độ bảo vệ theo yêu cầu của các nguyên tắc bảo mật liên quan, bên thứ ba phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Việt Nam, Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của bên thứ ba, hoặc bên thứ ba phải chịu một kết luận khác về tính thỏa đáng. Khi OMPQI biết rằng bên thứ ba đang sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân theo cách trái với Chính sách này, OMPQI sẽ thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn hoặc ngừng việc sử dụng hoặc tiết lộ. OMPQI có thể vẫn chịu trách nhiệm pháp lý theo Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn nếu bất kỳ bên thứ ba nào xử lý Thông tin cá nhân theo cách không phù hợp với Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn, trừ khi OMPQI chứng minh trước rằng họ không chịu trách nhiệm về sự kiện dẫn đến thiệt hại


16. Giải quyết tranh chấp

Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân phải được chuyển đến Văn phòng quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của OMPQI. OMPQI sẽ điều tra và cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách này. Đối với các khiếu nại không thể giải quyết giữa OMPQI và người khiếu nại, OMPQI đã đồng ý tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp. Trong một số trường hợp, người khiếu nại có thể kháng cáo các quyết định này bằng cách yêu cầu luật sư hoặc tòa án.

0965 769 299
zalo