Dịch Vụ

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đánh giá được tính chính xác của dữ liệu về phát thải và loại bỏ khí nhà kính được tiến hành bởi một bên thứ 3 độc lập, minh bạch, khách quan. Đây cũng là yêu cầu BẮT BUỘC đối với một số cơ sở sản xuất theo Quyết định số:01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Dịch vụ tư vấn Năng suất Xanh - Văn phòng xanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Năng suất Xanh - Văn phòng xanh cho doanh nghiệp

Hướng dẫn áp dụng tạo ra năng suất xanh và văn phòng xanh, thay đổi hành vi của nhân viên, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng, giảm tác động tiêu cực lên môi trường.

0965 769 299
zalo