Các định dạng và mẫu được sử dụng cho An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong TPM

Admin

09:15 17/04/2024

Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (SHE) hiệu quả là rất quan trọng để duy trì nơi làm việc an toàn và lành mạnh, giảm tác động đến môi trường và đạt được thành công lâu dài. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý SHE hiệu quả, các tổ chức có thể sử dụng nhiều định dạng và mẫu khác nhau để ghi lại và theo dõi các khía cạnh chính của hiệu suất SHE. Dưới đây là một số định dạng và mẫu phổ biến được sử dụng trong quản lý SHE trong Nâng cao hiệu suất tổng thể thiết bị (TPM).

Những mẫu thường dùng trong TPM dành cho SHE

TT Mẫu/Định dạng theo lĩnh vực Tính năng Số liệu Lợi ích
1 Ma trận đánh giá rủi ro Một ma trận để xác định và đánh giá rủi ro tại nơi làm việc, dựa trên khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng. Điểm rủi ro cho từng mối nguy được xác định. Cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định và đánh giá các mối nguy hiểm, cho phép quản lý và giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
2 Danh sách kiểm tra quan sát an toàn  Danh sách kiểm tra để quan sát các biện pháp an toàn tại nơi làm việc và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Số lượng quan sát, số lượng mối nguy hiểm được xác định, hành động khắc phục được thực hiện.  Cho phép chủ động xác định các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn, thúc đẩy văn hóa an toàn.
3 Mẫu kế hoạch ứng phó khẩn cấp Mẫu để xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, nêu rõ các thủ tục và trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp. Thời gian đáp ứng, hiệu quả ứng phó khẩn cấp. Đảm bảo rằng nhân viên được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó hiệu quả với các trường hợp khẩn cấp, giảm thiểu tác hại và thiệt hại tiềm ẩn.
4 Mẫu thẻ điểm bền vững Một mẫu để theo dõi và báo cáo về các số liệu bền vững, chẳng hạn như sử dụng năng lượng, giảm thiểu chất thải và bảo tồn tài nguyên. Tiêu thụ năng lượng, phát sinh chất thải, sử dụng tài nguyên. Cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để theo dõi và báo cáo về các số liệu bền vững, thúc đẩy các hoạt động bền vững và giảm tác động đến môi trường.
5 Danh sách kiểm tra đánh giá thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) Danh sách kiểm tra để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của thiết bị bảo hộ cá nhân, chẳng hạn như kính an toàn, mũ bảo hiểm và găng tay. Số lượng vấn đề được xác định, hiệu quả của hành động khắc phục.  Đảm bảo rằng nhân viên đang sử dụng PPE phù hợp và hiệu quả, thúc đẩy sự an toàn tại nơi làm việc.
6 Mẫu chương trình truyền thông về mối nguy hiểm Một mẫu để phát triển chương trình truyền thông về mối nguy hiểm, phác thảo các quy trình nhằm xác định và truyền đạt các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho nhân viên. Hiệu quả của việc truyền đạt mối nguy, sự hiểu biết của nhân viên về các mối nguy tiềm ẩn. Thúc đẩy văn hóa an toàn và đảm bảo rằng nhân viên được thông báo về các mối nguy hiểm tiềm ẩn, giảm nguy cơ tai nạn và thương tích.
7 Mẫu đánh giá tác động môi trường Mẫu đánh giá tác động môi trường của các hoạt động tại nơi làm việc, chẳng hạn như sử dụng năng lượng, tạo chất thải và tiêu thụ tài nguyên. Điểm tác động môi trường, hiệu quả của hành động khắc phục. Cho phép các tổ chức theo dõi và giảm thiểu tác động đến môi trường, thúc đẩy tính bền vững và trách nhiệm với môi trường.
8 Mẫu nhật ký bảo trì máy Một mẫu để theo dõi và ghi lại các hoạt động bảo trì máy, bao gồm bảo trì phòng ngừa và sửa chữa. Thời gian dừng máy, hiệu quả của hoạt động bảo trì. Cho phép quản lý hiệu quả các hoạt động bảo trì máy, giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
9 Danh sách kiểm tra Bộ dụng cụ sơ cứu Danh sách kiểm tra để đảm bảo rằng bộ dụng cụ sơ cứu được dự trữ đúng cách và dễ tiếp cận tại nơi làm việc. Số lượng vấn đề được xác định, hiệu quả của hành động khắc phục. Đảm bảo rằng nhân viên có quyền truy cập vào các nguồn lực sơ cứu thích hợp trong trường hợp khẩn cấp, thúc đẩy sự an toàn tại nơi làm việc.
10 Mẫu hồ sơ đào tạo Một mẫu để theo dõi quá trình đào tạo và chứng nhận của nhân viên liên quan đến các chủ đề an toàn, sức khỏe và môi trường. Hồ sơ đào tạo nhân viên, hiệu quả của chương trình đào tạo. Cho phép quản lý hiệu quả việc đào tạo và phát triển nhân viên, thúc đẩy văn hóa an toàn và tuân thủ.
11 Danh sách kiểm tra an toàn cháy nổ Danh sách kiểm tra để đánh giá an toàn hỏa hoạn tại nơi làm việc, bao gồm các biện pháp phòng cháy, quy trình sơ tán và thiết bị chữa cháy. Số lượng vấn đề được xác định, hiệu quả của hành động khắc phục. Thúc đẩy một nơi làm việc an toàn và được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp hỏa hoạn, giảm nguy cơ thương tích và thiệt hại tài sản.
12 Mẫu đánh giá rủi ro Một mẫu để tiến hành và ghi lại các đánh giá rủi ro, bao gồm các chiến lược xác định mối nguy và giảm thiểu rủi ro. Điểm rủi ro, hiệu quả của các chiến lược giảm thiểu rủi ro. Cho phép các tổ chức xác định và giảm thiểu các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn, thúc đẩy sự tuân thủ và an toàn tại nơi làm việc.

 

Lợi ích của việc sử dụng mẫu và định dạng về An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong TPM

Bằng cách sử dụng các mẫu và định dạng về an toàn, sức khỏe và môi trường trong TPM, các tổ chức có thể đạt được một số lợi ích, bao gồm:

  • Tính nhất quán: Các mẫu và định dạng đảm bảo rằng các hoạt động an toàn, sức khỏe và môi trường được tiến hành nhất quán trong toàn tổ chức, giảm nguy cơ sai sót và sơ suất.
  • Hiệu quả: Các mẫu và định dạng có thể hợp lý hóa các hoạt động an toàn, sức khỏe và môi trường, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
  • Tuân thủ: Các mẫu và định dạng có thể đảm bảo rằng các hoạt động an toàn, sức khỏe và môi trường tuân thủ các yêu cầu quy định và các phương pháp hay nhất trong ngành.
  • Hiệu quả: Các mẫu và định dạng có thể nâng cao hiệu quả của các hoạt động an toàn, sức khỏe và môi trường bằng cách cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc để lập kế hoạch và thực hiện.
  • Cải tiến liên tục: Các mẫu và định dạng có thể hỗ trợ cải tiến liên tục bằng cách cho phép các tổ chức theo dõi và phân tích dữ liệu liên quan đến các hoạt động an toàn, sức khỏe và môi trường.

Sử dụng các mẫu và định dạng về an toàn, sức khỏe và môi trường trong TPM có thể là một cách tiếp cận hiệu quả cao để thúc đẩy sự an toàn, tuân thủ và bền vững tại nơi làm việc.

Bài viết liên quan

Kết Hợp Kaizen Và 5S Cho Công Ty Quy Mô Vừa Và Nhỏ

Kết Hợp Kaizen Và 5S Cho Công Ty Quy Mô Vừa Và Nhỏ

Kaizen và 5S sẽ giảm thời gian sản xuất bằng cách cải thiện năng suất; sử dụng hiệu quả không gian, thời gian, chi phí, năng lượng và các nguồn lực khác trong công ty.

Ví dụ Áp dụng LEAN điển hình cho công ty sản xuất linh kiện, ngành công nghiệp phụ trợ

Ví dụ Áp dụng LEAN điển hình cho công ty sản xuất linh kiện, ngành công nghiệp phụ trợ

Cải thiện hệ thống và quy trình sản xuất/kinh doanh. Hợp lý hóa và tối ưu hóa các bước thực hiện đơn hàng và sản xuất từ lúc nhập đơn hàng cho đến sản xuất đến giao hàng. Tăng năng suất và giảm thời gian thực hiện.

5 lợi ích của việc đánh giá rủi ro dựa trên nhiệm vụ

5 lợi ích của việc đánh giá rủi ro dựa trên nhiệm vụ

Đánh giá rủi ro là một yêu cầu cơ bản về sức khỏe và an toàn trong bất kỳ loại hình tổ chức nào. Dưới đây là 5 lý do để đưa đánh giá rủi ro dựa trên nhiệm vụ vào chương trình đào tạo cốt lõi của tổ chức.

Các định dạng và mẫu được sử dụng cho An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong TPM

Các định dạng và mẫu được sử dụng cho An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong TPM

Một số định dạng và mẫu phổ biến được sử dụng trong quản lý SHE trong Nâng cao hiệu suất tổng thể thiết bị (TPM).

50 Công Ty Thực Hiện TPM Thành Công Và Kết Quả Đạt Được

50 Công Ty Thực Hiện TPM Thành Công Và Kết Quả Đạt Được

50 công ty đã áp dụng TPM và đạt được hiệu quả. Tham khảo thêm mục tiêu và kết quả họ đạt được.

Lean và Six Sigma: Chọn phương pháp nào?

Lean và Six Sigma: Chọn phương pháp nào?

Cả Lean và Six Sigma đều mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, nhưng nếu phải chọn thì cần phương pháp nào hơn?

Áp Dụng Kaizen: Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Ngành Nhựa

Áp Dụng Kaizen: Nhà Máy Sản Xuất Thiết Bị Ngành Nhựa

Tham khảo cách nhà máy sản xuất thiết bị ngành nhựa gia tăng năng suất bằng cách áp dụng KAIZEN

Lên kế hoạch và ra quyết định theo phong cách "ông lớn"

Lên kế hoạch và ra quyết định theo phong cách "ông lớn"

Mệt mỏi vì quyết định (decision fatigue) là thuật ngữ dùng để mô tả sự căng thẳng về tinh thần và cảm xúc mà chúng ta cảm thấy khi phải đưa ra quá nhiều lựa chọn trong một khoảng thời gian quá ngắn.

Mẫu ra quyết định là gì?

Mẫu ra quyết định là gì?

Mẫu ra quyết định là danh sách những ưu và nhược điểm. Vấn đề là trong thế giới ngày nay, với đầy những ràng buộc về ngân sách và thời hạn của dự án, điều này thường là không đủ. Chúng ta cần các mẫu được thiết kế để giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác.

Làm thế nào để tư duy năng suất?

Làm thế nào để tư duy năng suất?

Để tư duy năng suất, bạn phải tập trung vào việc thiết lập mục tiêu, ưu tiên các nhiệm vụ, quản lý thời gian hiệu quả, tận dụng tư duy sáng tạo, giảm thiểu phiền nhiễu, duy trì tư duy tích cực và liên tục học hỏi và thích nghi.

0965 769 299
zalo